παρακαθίστημι

παρακαθίστημι
και παρακαθιστάνω Α
τοποθετώ, διορίζω, εγκαθιστώ κάποιον ή κάτι κοντά σε κάποιον ή σε κάτι άλλο («παρακατέστησεν αὐτῷ ἐπίτροπον», Διόδ. Σικ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < παρ(α)-* + καθίστημι «θέτω, τοποθετώ»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • παρακαθεσταμένον — παρακαθίστημι set down beside perf part mp masc acc sg παρακαθίστημι set down beside perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακατασταθέντα — παρακαθίστημι set down beside aor part pass neut nom/voc/acc pl παρακαθίστημι set down beside aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακαταστησάντων — παρακαθίστημι set down beside aor part act masc/neut gen pl παρακαθίστημι set down beside aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακαταστήσαντα — παρακαθίστημι set down beside aor part act neut nom/voc/acc pl παρακαθίστημι set down beside aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακατέστησαν — παρακαθίστημι set down beside aor ind act 3rd pl παρακαθίστημι set down beside aor ind act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακαθεσταμένος — παρακαθίστημι set down beside perf part mp masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακαθιστάμεν — παρακαθίστημι set down beside pres inf act (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακαθιστάντες — παρακαθίστημι set down beside pres part act masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακαθιστῶμεν — παρακαθίστημι set down beside pres subj act 1st pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακαθίστανται — παρακαθίστημι set down beside pres ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”